Thumbnail ДОГ-ЖА БОГДАНА ТОДОРОВАСВЕТОВЕН ШАМПИОН С БЪЛГАРСКИЯ АНСАМБЪЛУважаема г-жо ТОДОРОВА ,От името на Българска федерация по художествена гимнастика и голяЧестит празник!С много уважение и обич,ИЛИАНА РАЕВАПРЕДСЕДАТЕЛДОГ-ЖА БОГДАНА ТОДОРОВАСВЕТОВЕН ШАМПИОН С БЪЛГАРСКИЯ АНСАМБЪЛУважаема г-жо ТОДОРОВА ,От името на Българска федерация по художествена гимнастика и голямото семейство на любимия ни спорт имам удоволствието да Ви честитя 70 годишния юбилей!За мен и за всички нас е неоценим Вашия принос към художествената гимнастика, като елитен състезател поставил началото на златната българска диря в историята на този спорт!Благодарим за положените усилия, за огромната Ви...
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи