24.10.2017 г Програма за съдийски курс - 03 - 04.11.2017 - гр. София

Програма съдийски курс
03 - 04.11.2017г. – гр. София

03.11.2017 (петък)
8.30ч. - 9.00ч. Регистриране на участниците.
9.00ч. - 11.00ч. - лектор М. Гигова
 Обща част
 Индивидуални съчетания- Трудност 
11.00ч. - 11.15ч. почивка
11.15ч. - 13.30ч. - лектор М. Гигова
 Индивидуални съчетания- Трудност
13.30ч. - 14.00ч почивка
14.00ч. - 16.00ч. - лектор М. Петрова
 Индивидуални съчетания - Артистичност
 Индивидуални съчетания - Изпълнение
16.00ч. - 16.15ч. - почивка
16.15ч. - 18.00ч. - лектор М. Петрова
 Ансамблови съчетания – Артистичност


04.11.2017 (събота)
9.00ч. - 11.00ч. - лектор Д. Велчева
 Ансамблови съчетания - Трудност
11.00ч. - 11.15ч. - почивка
11.15ч. - 12.15ч. - лектор Д. Велчева
 Ансамблови съчетания - Изпълнение
12.15ч. - 13.00ч. - почивка
13.00ч. - 14.30ч. - Изптит теория
15.00ч. - 18.00ч. - Изпит практика


Последни новини ...

Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

button
Пишете ни!
1000 оставащи символи