Процедури по реда на ЗОП
18.04.2018 г. / ОТГОВОР до потенциалните участници

02.04.2018 г.
Предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна по предварително заявени дневни менюта за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика


 Срок за получаване на оферти:  24.04.2018 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  25.04.2018 г., 10:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ Обявление
2/ Решение
3/ Проект на договор
4/ Документация за участие
5/ Образци

•••
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”.

  Срок /променен/ за получаване на оферти:  23.03.2018 г., 17:30 часа
  Дата /променена/ за отваряне на оферти:  26.03.2018 г., 09:00 часа
  Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация за участие
4/ Проект на договор
5/ Образец_2_ ESPD-BG1

 

•••

15.03.2018 г. / Решение
15.03.2018 г. /  ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията
28.02.2018 г. / ПОКАНА до участници в процедура

29.01.2018 г.

Предмет: „Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2/ Спецификация
3/ Проект на договор
4/ Образец 1 - опис
5/ Образец_2_ ESPD-BG1
6/ Образец 3 - предложение за изпълнение на поръчката
7/ Образец 4 - ценово предложение

•••

17.10.2017 
/
 РЕШЕНИЕ
17.10.2017 
/ 
ДОКЛАД от работата на комисията
17.10.2017 
/ 
ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
21.09.2017
/ ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

22.08.2017 г.
Предмет: „Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

  Срок за получаване на оферти:  19.09.2017 г., 17:30 часа
  Дата за отваряне на оферти:  20.09.2017 г., 10:00 часа
  Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация

4/ Спецификация
5/ Проект на договор
6/ Образец 1 - списък
7/ Образец_2_ ESPD-BG1
8/ Образец 3 - предложение за изпълнение на поръчката
9/ Образец 4 - ценово предложение

•••

25.08.2017 / Договор с "Елит Травел Интернешънъл" ООД
30.05.2017 / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
30.05.2017
/ ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
30.05.2017
/ ДОКЛАД от работата на комисията
30.05.2017
/ РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
09.05.2017
/ ПОКАНА за отваряне на ценово предложение
11.04.2017
/ ПРОТОКОЛ 1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
30.03.2017 / ПРОТОКОЛ за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти за изпълнение на обществена поръчка

 

08.03.2017 г.
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”.

  Срок за получаване на оферти:  30.03.2017 г., 17:00 часа
  Дата за отваряне на оферти:  31.03.2017 г., 10:00 часа
  Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация за участие
4/ Проект на договор
5/ Образци
6/ Образец_2_ ESPD-BG1

 

•••

 


Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация художествена гимнастика при участия в международни състезания”.

  Дата за получаване на оферти:  24.01.2017 г., 17:30 часа
  Дата за отваряне на оферти:  25.01.2017 г., 10:00 часа
  Крайна дата за задаване на въпроси:  19.01.2017 г., 17:30 часа

1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация за участие
4/ До всички заинтересовани лица
Събиране на оферти с обява/покана
Договори на стойност по чл.20, ал.4 от ЗОП
Пишете ни!
1000 оставащи символи