SASAKI_LOGO.png
loreal-logo.jpg
logo-aleksandrovska-bolnica.png
New_logo_MMS_003.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
freddy_logo.png
Petrol_YourPlace.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
motorola-logo.jpg
logo-dundee.png

Високо спортно майсторство:

Елена Тодорова - член на национален отбор  Ансамбъл - жени

Валентина Стойнева-възраст - Жени
 
Симона Аврамова-възраст - Жени

Зари Кадирова- възраст - Жени

Теодора Николова-възраст - Жени

Марчела-Василена Димитрова - възраст - ДСВ

Гергана Дянкова- възраст - ДСВ

Ева Андреева- възраст - ДСВ

Светлана Петрова-възраст - ДСВ

Теодора Неделчева- възраст - ДСВ

Изел Шакирова- възраст - ДСВ

Ивета Иванова- възраст - ДСВ

Радостина Калчева- възраст - ДСВ

Пламена Атанасова- възраст - ДСВ

Цветина Димитрова- възраст - ДМВ

 Мина-Магдалена Димитрова- възраст - ДМВ

Ина Кадирова- възраст - ДМВ

Камелия Шарабова-възраст - ДМВ

Гергана Атанасова- възраст - ДМВ

Калина Янкова-възраст - ДМВ

Станимира Бончева- възраст - ДМВ

Благовеста Мирчева- възраст - ДМВ

Владислава Янева-възраст - Деца

Лейдис Исмаилова- възраст - Деца

Александрина Арабска-възраст - Деца

Елена Лисичкова- възраст - Деца

Йоанна Ненчева- възраст - Деца

Зорница Йеросалимова - възраст - Деца

Рая Великова- възраст - Деца

Йордана Михайлова- възраст - Деца

Виктория Иванова- възраст - Деца

Елис Мехмедова- възраст - Деца
 

Подготвителни групи - 7 броя групи по 8 деца.

Масов спорт - 2 групи по 10 деца.
Пишете ни!
1000 оставащи символи