bulinn-logo.PNG
MallDeltaPlanet_August_fb_profile_pic_800x800_01.png
-logo.png
Petrol_YourPlace.png
lucky-bansko-spa-relax.PNG
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
fit-panther.jpg
kidso-bg.jpg
loreal-logo.jpg
SASAKI_LOGO.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
logo-dundee.png
motorola-logo.jpg
New_logo_MMS_003.png

  

   DSC0396
 Днес се проведе редовното годишно отчетно събрание на БФХГ. Прие се годишния отчет и доклад за дейността на управителния съвет, доклад за цялостната дейност на БФХГ за 2022г, годишния финансов отчет и баланс за 2022г и проектобюджет за 2023г.
Обсъждаха се и текущи дейности, важни въпроси за бъдещото развитие на спорта художествена гимнастика като елитен спорт, изграждащ състезатели и шампиони, обсъди се и работата и методиката в клубовете.
Приеха се два нови клуба- “Бела Спорт”, гр. Петрич с председател Симона Якимова и “Пирует”, гр. Благоевград с председател Магдалена Щилянова.
Желаем успешна година на всички!


Пишете ни!
1000 оставащи символи