SASAKI_LOGO.png
motorola-logo.jpg
loreal-logo.jpg
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
Petrol_YourPlace.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
New_logo_MMS_003.png
freddy_logo.png
logo-dundee.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png

11.06.2018г. БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА и СКХГ „ Грация” –Мебел Стил ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КАТЕГОРИЯ „ А” АНСАМБЛИ,ИНДИВИДУАЛНО ДМВ ДО 10г. и ДМВ индивидуално 20-24.06.2018г., гр. Варна, СОК „ Камчия"


programa1

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА и


СКХГ „ Грация” –Мебел Стил

ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО КАТЕГОРИЯ „ А” АНСАМБЛИ,ИНДИВИДУАЛНО ДМВ ДО 10г. и ДМВ индивидуално

20-24.06.2018г., гр. Варна, СОК „ Камчия”                                                                                          ПРОГРАМА

20 юни 2018 - Сряда18.00 ч. Проверка на документи

19.00 ч. Техническа конференция  21 юни 2018 - Четвъртък09.30 – 10.30

 

 

 

Съдийски жребий

 

10.00 - 10.30

Загряване I група ансамбли  по реда на жребия

 

10.30 – 11.30

I Група  ансамбли № 1-11

 / 2 изигравания /

 

11.30 – 12.00

Загряване II група ансамбли по реда на жребия

 

12.00 – 13.00

II Група №  12-22

 / 2 изигравания /

 

13.15 –13.30

ОТКРИВАНЕ  и НАГРАЖДАВАНЕ АНСАМБЛИ ДМВ до 10г.

 

13.30 - 14.30

Обедна почивка

 

 

14.30 – 15.10

 

 

15.10 – 15.25

I Група № 1-20  ДМВ до 10г.

 без уред

 

Почивка

 

15.25 – 16.05

II Група №  21-41  ДМВ до10г. без уред

 

16.05 - 16.20

16.20 – 17.00                    

Почивка

 

III Група №  21-41  ДМВ до10г. без уред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 юни 2018 - петък09.00 – 10.00

Съдийски жребий

 

10.00 – 11.30

I Група № 1 - 20 ДМВ до 10г.  въже и обръч

 

11.30– 11.45

Почивка

 

11.45 – 13.15

II Група № 21 - 41 ДМВ до 10 г. въже и обръч

 

13.15 – 13.30

Почивка

 

13.30 – 15.00

III Група № 42 - 61 ДМВ до 10г.въже и обръч

 

15.00 – 16.30

Обедна почивка и съдийски жребий

 

16.30 - 17.20

 

 

17.30- 17.45

Финали ДМВ до 10г.

– без уред, въже  и  обръч

 

 

НАГРАДЖАВАНЕ  многобой и финали на  ДМВ до 10г.

23 юни 2018 – събота09.00 – 10.00

Съдийски жребий

 

10.00 – 11.20

I Група № 1-18 ДМВ   въже и обръч

 

11.20 – 11.30

Почивка

 

11.30 – 12.50

II Група № 19-37 ДМВ  въже и обръч

 

12.50 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.20

15.20 – 15.30

III Група № 38-56 ДМВ .въже и обръч

Почивка

15.30 – 16.50

 

IV  Група № 57-75 ДМВ .въже и обръч

17.00 – 17.30

17.30 – 18.00

 Съдийски жребий

ФИНАЛИ ВЪЖЕ И ОБРЪЧ

 

 

24 юни 2018 – неделя08.30 – 09.00

Съдийски жребий

 

09.00 – 10.20

I Група № 1-18 ДМВ   топка  и лента

 

10.20 – 10.30

Почивка

 

10.30 – 11.50

II Група № 19-37 ДМВ  топка  и лента

 

11.50 – 12.30

Обедна почивка

12.30 – 13.50

13.50 – 14.00

III Група № 38-56 ДМВ  топка  и лента

Почивка

14.00 – 15.20

 

IV  Група № 57-75 ДМВ топка  и лента

15.30 – 16.00

 

 Съдийски жребий

 

16.00– 16.30

 

ФИНАЛИ ТОПКА И ЛЕНТА

 

16.45 - 17.15

НАГРАЖДАВАНЕ МНОГОБОЙ И ФИНАЛИ

 

 

 

 

Допълнителна информация·         Препоръчително е музиките да са на електронен носител (USB)·         Възможно е записа да е върху CD, но задължително треньорите да предвидят резервни CD.·         Всички клубове трябва да заявят поименно съдиите за отделните възрасти заедно с поименните заявки.·         Моля клубовете, които няма да присъстват лично на техническата конференция да упълномощят свой представител. Съдийското ръководство и организаторите не поемат отговорност, ако някой от отборите не е информиран своевременно за настъпили промени.

·         Промени в стартовия лист ще се приемат най-късно 24 часа преди състезанието, освен в случай на форсмажорни обстоятелства (заболяване или контузия).

·         Умолявам представителите на спортните клубове и треньорите да се запознаят добре със следните нормативни документи на БФХГ: Статут на спортния съдия, Регламент за провеждане на състезанията от ДСК и Дисциплинарния правилник на БФХГ

·         Спортните клубове трябва да имат подписани от родителите на децата декларации със съгласие да им си използват личните данни

Рада Вражева

Главен съдия
programa 8
                     
Пишете ни!
1000 оставащи символи