SASAKI_LOGO.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
motorola-logo.jpg
loreal-logo.jpg
logo-dundee.png
New_logo_MMS_003.png
Petrol_YourPlace.png
freddy_logo.png

11.11. III-ти международен турнир за купа “Олимпия 74” III-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ЗА КУПА

“Олимпия 74”Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате на

III-тия международен турнир по художествена гимнастика за купа „Олимпия 74”, който ще се проведе на 15–17.02.2019г. в гр. София.

Ще се радваме да се включите в нашия турнир и заедно да го превърнем в един прекрасен празник.

Организатори на турнира: СКХГ „Олимпия 74”- София

Място на провеждане: гр. София, Студентски град, Спортна зала “Христо Ботев”

Дата на провеждане: 15-17 февруари.2019г.

14 февруари – техническа и съдийска конференция

15 февруари - състезание I – Б кат. всички възрасти от 2013г., Масов спорт- всички възрасти

16 февруари – състезание II – A кат. всички възрасти от 2013г.

17 февруари – състезание III – A кат. всички възрасти от 2013г.

18 февруари – отпътуване

Главен съдия: Наташа Койчева Главен секретар: Ели Докузанова

Важно : Задължително е всеки клуб да има 1 съдия, тъй като в противен случай ще бъде наложена глоба от 100 лв.

Финансови условия: Такса участие: Индивидуално състезание - 40 лв Участие масов спорт – 15 лв. на състезател

Класиране: Гимнастичките, класирали се от 1 до 3-то място на отделните уреди получават грамоти и медали. От 1 до 3-то място в многобоя - получават медали и купи. Грамоти за класиралите се до 8-мо място. Всички състезателки ще получат подаръци от организаторите.

Моля, изпратете ни Вашите поименни заявки до 15.01.2019г.,

Искрено се надяваме, че срокът на поименна заявка ще бъде спазен от клубовете, които ще участват на турнира.

За контакти: Петя Монева, GSM: +359 884 90 87 87 E-mail: olympia_74@abv.bgЗаявка (не по-късно от 15 януари 2019 г.)

Клуб: Телефон за контакти:

e-mail: Съдия: Треньор:

Състезателки: Възраст, категория Име, фамилия, възраст на състезателката, група, уреди

МАСОВ СПОРТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ, АНСАМБЪЛ

.....................................................................EN....................................................................

IIIrdINTERNATIONAL TOURNAMENT

“Оlympia 74 CUP”


We are pleased to invite you to participate 3rd International Rhythmic Gymnastics Tournament for the Olympia 74 Cup, to be held on 15-17.02.2019 in Sofia. We will be glad to become part of our tournament and let it become a wonderful holiday for all of us.

Tournament Organizers: SC "Olympia 74" Sofia. Venue: Sofia, Studentski Grad, Hristo Botev Sports Hall

Date: 15 - 17 February 2019

February 14- Technical and Judicial Conference

February 15 - Competition I - B cat. all ages from 2013, mass sport - all ages

February 16 - Competition II - A cat. all ages from 2013

February 17 - Competition III - A cat. all ages from 2013

February 18 – Departure

Chief Judge: Natasa Koicheva

Chief Secretary: Eli Dokuzanova

Important: It is imperative that every club has 1 judge, otherwise a fine of 100BGN will be imposed !!!

Financial terms: Participation fee: Individual competition - 35 evro Participation in mass sport - 15 evro per competitor / group combination/

Ranking: Gymnastics, ranked 1 to 3rd on individual devices, receive medals and medals. From 1 to 3rd place in the multiboy - receive medals and cups. Diplomas for the ranked 8th place. All contestants will receive gifts from the organizers.

Аccommodation: Hotel Kyosev, which is located 1 km. from the hall Hristo Botev. Accommodation includes breakfast, lunch and dinner - 35 euro / 1 person. Hotel Vitosha - ☆☆☆☆- 40 evro/ 1 person.

Please send us your personal requests until 15.01.2019.

We sincerely hope that the term of a nominal application will be met by the clubs that will participate in the tournament.

Contacts:

Petya Moneva, GSM: +359 884 90 87 87 E-mail: olympia_74@abv.bg

...........................................................Русский язык............................................................
3-й Международный турнир по художественной гимнастике для Кубка Олимпии-74Мы рады пригласить вас принять участие 3-й Международный турнир по художественной гимнастике для Кубка Олимпии-74, который состоится 15-17 февраля 2019 года. в Софии. Мы будем рады стать частью нашего турнира и пусть это станет прекрасным праздником для всех нас.

Организаторы турнира: СК «Олимпия 74» София

Место проведения: София, Студентски Град, Спортивный зал Христо Ботев

Дата: 15-17 февраля 2019 г.

14 февраля - Техническая и судебная конференция

15 февраля - Конкурс I - B cat. все возрасты с 2013 года, массовый спорт - все возрасты

16 февраля - Конкурс II - Кот. все возрасты с 2013 года.

17 февраля - Конкурс III - Кот. все возрасты с 2013 года.

18 фанатиков – отъезд

Главный судья: Наташа Койчева Главный секретарь: Эли Докузанова

Важно: обязательно, чтобы у каждого клуба было 1 судья, иначе налагается штраф в размере 100BGN.

Финансовые условия: Стоимость участия: Индивидуальная конкуренция - 35 евро Участие в массовом спорте - 15 евро на комбинацию участников / групп

Рейтинг:

Гимнастика, занимает 1-3 места на отдельных устройствах, получает медали и медали. От 1 до 3 мест в многоборье - получают медали и кубки. Дипломы для 8-го места. Все конкурсанты получат подарки от организаторов.

Размещение: Отель Kyosev, который расположен в 1 км. из зала Христо Ботева. Проживание включает завтрак, обед и ужин - 35 евро / 1 человек.

Пожалуйста, присылайте нам свои личные запросы до 15.01.2019.

Мы искренне надеемся, что срок номинального заявления будет встречен клубами, которые будут участвовать в турнире.

Контакты: Петя Монева GSM: +359 884 90 87 87 E-mail: olympia_74@abv.bg

Request

(No later than 15 January 2019)

Club:

Contact number:

e-mail:

judge:

coach:GYMNASTICS

Competitors :

Age category :

Name, surname, age of the athlete, group equipment:

Children in 2011,2012,2013 - A kat.

Children in 2011,2012,2013 - B kat.

Children 2009,2010 - A kat.

Children 2009,2010 – B kat.

Pre-junior 2007,2008- A kat.

Pre-junior 2007,2008 – B kat.

Junior 2004,2005,2006 - A kat.

Senior 2003 and langer – FIG A kat.

Senior 2003 and langer – FIG B kat.Groups

Group 6 years – w.ap. or apparatus by choice

Group 8 years - w.ap. or apparatus by choice

Group 10 years - w.ap. or apparatus by choice

Group 12 years - w.ap. or apparatus by choice

Group 14-18 years -- w.ap. or apparatus by choice

Tournament organizer: Petia Moneva Tel: +359 884 908 787


 

Последни новини ...

Пишете ни!
1000 оставащи символи