Petrol_YourPlace.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
loreal-logo.jpg
motorola-logo.jpg
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
freddy_logo.png
SASAKI_LOGO.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
New_logo_MMS_003.png
logo-dundee.png

15.11. Предложение за промени на Международния съдийски правилник от БФХГ

10275946 648168211920694 4518125015379981900 nПредложения от Българска федерация по художествена гимнастика БФХГ бе впечатлена от презентацията с предложения за промени на Международния съдийски правилник от Президента на ФИГ г-н Моринари Ватанабе по време на Кръглата маса, организирана на Световното първенство в София 2018г. Във връзка с това БФХГ сформира комисия от изявени специалисти, която предлага на ТК/ХГ/ФИГ промени на Международния съдийски правилник. Те са предизвикани от обстойния анализ на художествената гимнастика в световен мащаб и отчитат и положителното развитие на спорта в последните години. Основна идея на любимия ни спорт художествената гимнастика е да бъде:  с лесно разбираеми правила;  по-атрактивна;  лесно разбираема за зрителя;  добър маркетингов продукт, който да привлича спонсори и бъде лесно продаваем. Целта е да се изравни тежестта на всеки един от 4-те компонента в Съдийския правилник за още по-обективно оценяване и да се даде шанс на гимнастичките да изявят силните си страни:  BD - гъвкавост, отскокливост, въртеливост, равновесна устойчивост;  AD – сръчност, ловкост с уреда;  ART – музикалност, идеен образ, интерпретация, оригиналност;  TF – точност и прецизност на изпълнението. Промените в 4-те компонента на оценяване (BD, AD, ART, TF) трябва да са добре обосновани и балансирани като стойности, при запазване изискванията основно в оценяването на Д1-Д2 и Д3-Д4 с малки уточнения. В TF да се обърне особено внимание на:  прецизността на изпълнение с тяло и уред;  правилната постановка на тялото - глава, шия, ръце, тяло, стъпала. От друга страна това, което отличава художествената гимнастика от другите гимнастически дисциплини е играта с уреди. Именно тук трябва да се постигне баланс при работата с тяло и уред, която да удовлетворява спортните и естетически потребности на публиката и специалистите. Например: в настоящия правилник наказанията при изпускане на уреда са адекватни за възприятието на зрителите, но е необходимо да се поощри виртуозността при ситната техника с уреда, високите изхвърляния и ротациите под летящия уред. Необходимо е да се постигне равнопоставеност и между уредите – СП в София и Песаро показаха, че оценката на лента е най-ниска, защото трудно се натрупва в Д3-Д4. Независимо от добрата работа с четирите уреда и тяло на една и съща гимнастичка, тя получава по-ниска оценка с лента. Предлагаме генерална промяна в оценяването за Артистичност (ART) - сбор от точки за различните компоненти, а не формиране на оценка от сбор от наказания. Този нов модел ще доведе до по-задълбочено оценяване на композицията като цяло - синхрона между движения и музика, интерпретационните и креативни възможности на гимнастичката, оригиналност в постановката, а не на отделни упражнения. Реализирането на основната идея ще направи художествената гимнастика поатрактивен спорт с показване на цялата му красота, емоция и неповторимост! ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1. АRТ  съдийската бригада за артистичност да се увеличи на 4 съдии /А1,А2,А3,А4/;  да се премахнат референтните съдии  да се разреши подаването на протест;  оценяване при артистичност: КОМПОЗИЦИЯ (индивидуално и ансамбъл) 3,0 МУЗИКА (индивидуално и ансамбъл) 2,5 Стил – идеен образ 0,5 Лице – да хармонира с музиката 0,5 Танцувалност – в S и в цялата композиция. За ансамбъл – мин. 2 S. 0,5 Ръце 0,5 Логически връзки 0,5 Тяло 0,5 Контраст в движенията с тяло (смяна на темпо, ритъм, динамизъм, акценти) 0,5 Характер – движенията интерпретират стила на музиката 0,5 Контраст в движенията с уред (смяна на темпо, ритъм, динамизъм, акценти) 0,5 Ритмичност – синхрон с музиката 0,5 Оригиналност (новаторска интерпретация на цялостната композиция- отличаваща една гимнастичка от друга или ансамбъл) 0,5 РАЗНООБРАЗИЕ (индивидуално) 2,5 РАЗНООБРАЗИЕ (ансамбъл) 3,0 Използване на терена 0,5 Формации и използване на терена 0,5 Придвижване 0,5 Близка синхронна игра с придвижване (5те гимнастички) 0,5 Нива 0,5 Колективна работа – хорално, контраст, канон 0,5 Посоки 0,5 Колаборации - всички видове /C, CC, CR или CRR или CRRR/ 0,5 Уред (да присъства всяка една основна група) 0,5 Размени - различни изхвърляния и улавяния 0,5 Нива 0,5 Общ сбор индивидуално 8,0 Общ сбор ансамбъл 8,5 2. Д1-Д2  запазване броя на трудностите с тяло, което дава възможност за балансирано използване на четирите компонента на Съдийския правилник (BD, AD, ART, TF);  при BD да има изискване само за движение на уреда, което може и да се повтаря (дава възможност на гимнастичката да изпълни трудността с тяло по найперфектния начин и да демонстрира максимално качествата си, а не да бъде затруднявана с уреда);  S – серия танцови стъпки- 0.40 (чисти - без преакрабатика, АD и BD, за да се демонстрира най-добре стила и характера на музиката);  при малък възел на лента и въже, който не нарушава линията на уреда – да се зачита BD. 3. Д3-Д4  стр. 28, таблица 6.3.2. – като специфична база с уред да се добави ешапе за въже и лента със стойност 0,30;  стр. 29, 6.4. - към критерий 3 да се добави въже и лента със стойност 0,30: o лента - преминаване под/над рисунъка на лентата; o лента – редуване спирали и змейки. Забележка: другият критерий е достатъчно да бъде изпълнен в част от серията (тъй като продължителността на серията е по-голяма); o въже - спирала с три кръгчета. Забележка: другият критерий е достатъчно да бъде изпълнен в част от серията (тъй като продължителността на серията е поголяма);  R - за всяка допълнителна ротация след базовите или за всяка хоризонтална ротация +0.20;  ансамбъл - да се добави на стр.65, 6.4. – под таблицата - допълнителен критерий за CR,CRR,CRRR - за всяка допълнителна ротация при колаборациите, независимо от броя състезателки +0.10. 4. Програма на уредите: Девойки индивидуално обръч, топка, бухалки и лента ансамбъл 2 композиции /всяка с един тип уреди/ 2019 – 2020 обръчи / ленти 2021 – 2022 топки / бухалки 2023 – 2024 обръчи / ленти Жени индивидуално обръч, топка, бухалки, лента ансамбли 2 композиции /5 уреда и 2+3 2021 – 2022 5 бухалки / 2 ленти + 3 топки 2023 – 2024 5 ленти / 2 обръча + 3 топки 5. Международен спортен календар:  Световни купи - само за жени в периода март-август;  Световни челъндж купи – за жени и девойки, разположени равномерно в целия състезателен сезон. Част от направените предложения (т.2-5) биха могли да влязат в сила от 01.01.2019 г., но това оставяме на компетенцията на Техническия комитет.

Последни новини ...

Пишете ни!
1000 оставащи символи