Petrol_YourPlace.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
motorola-logo.jpg
loreal-logo.jpg
New_logo_MMS_003.png
logo-dundee.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
freddy_logo.png
SASAKI_LOGO.png
Fibank_my-bank_blue-red.png

П О К А Н А ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
10275946 648168211920694 4518125015379981900 n
Изх. № 66/06.03.2019 г.ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

СКХГ..........................................................

Гр................................................................П О К А Н А

ЗА

СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ   НА БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА   ГИМНАСТИКАУВАЖАЕМИ, ДАМИ И ГОСПОДА,Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Българската федерация по художествена гимнастика“ на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.50 от Устава на БФХГ, с Решение на Управителния съвет от 05.03.2019 г., свиква редовно годишно отчетно общо събрание в гр. София на 27 май 2019 година - понеделник/ от 11:00 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта, ет.5, заседателна зала, бул.“Васил Левски” № 75, гр. София, при следнияДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишния доклад и отчет за дейността на Управителния съвет на БФХГ за 2018 година.
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на БФХГ за 2018 година
  3. Приемане на Годишен финансов отчет и годишен счетоводен баланс за 2018 година.
  4. Приемане Проекто-Бюджет на БФХГ за 2019 година.
  5. Утвърждаване на нови клубове за членове на БФХГ.
  6. Текущи
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 часа на същото място при същия дневен ред.На събранието са поканени да присъстват всички редовни членове на БФХГ.Моля, редовно изготвения протокол от Управителния съвет на Вашия клуб, /подписан и подпечатан/ за избора на Делегата да се върне в администрацията на БФХГ в София, най – малко 1 месец преди Общото събрание на БФХГ т.е 26 април /чл.51.ал 2/ от Устава на БФХГ.Всеки делегат задължително да носи надлежно попълнена с подпис и печат делегатската си карта, с която ще гласува.Поканата се поставя на официалния сайт на БФХГ и на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БФХГ, най-късно до един месеца преди насрочения ден, на основание чл.52, ал.4 от Устава на БФХГ.

                                                               

С УВАЖЕНИЕ,

                                                                  

Илиана Сиракова

Председател
 
Ансамбълът на България е на трета позиция след изиграването на съчетанията с 5 топки на World Challenge Cup 2019 - Guadalajara (ESP)
Нашите момичета получиха оценка от 22.900 (трудност 15.900, изпълнение - 7.300) - за съжаление допусната сериозна грешка - топка извън терена.
Утре е денят на смесеното съчетание, където нашите ако изграят без грешка могат да се изкачат и най-високото стъпало на стълбичката за многобоя.
Във временното класиране води ансамбълът на Италия, които играха чисто и получиха оценка от 25.500(16.900 за трудност и 8.600 за изпълнение), втори е ансамбълът на Русия с оценка от 24.900 ( 17.600 за трудност и колкото нашите момичета за изпълнение - 7.300, след като и те допуснаха грешки).
УСПЕХ УТРЕ В СЪЧЕТАНИЕТО С ТРИ ОБРЪЧА И 2 ЧИФТА БУХАЛКИ, МОМИЧЕТА! ОБИЧАМЕ ВИ!


 

 
 

Последни новини ...

Пишете ни!
1000 оставащи символи