New_logo_MMS_003.png
Petrol_YourPlace.png
SASAKI_LOGO.png
loreal-logo.jpg
logo-dundee.png
freddy_logo.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
motorola-logo.jpg
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png

  07.11.2019 г.  


Предмет:

Доставка на спортни дрехи и чанти - тренировъчни, официални и представителни екипи за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

 Срок /обновен/ за получаване на оферти:  22.11.2019 г., 17:30 часа
 Срок на валидност на офертите:  31.05.2020 г., 17:30 часа
 Дата и час /обновени/ на отваряне на офертите: 25.11.2019 г., 11:30 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Обява по образец
2/ Приложение №1 - Техническа спецификация
3/ Приложение №2 - Методика за оценка на офертите
4/ Приложение №3 - Проект на договор
5/ Образец №1 - 
Предложение за изпълнение на поръчката
6/ 
Образец №2 - Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

7/ Образец №3 - Декларация за съответствие с критериите за подбор

Пишете ни!
1000 оставащи символи