BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
logo-dundee.png
motorola-logo.jpg
New_logo_MMS_003.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
Petrol_YourPlace.png
freddy_logo.png
SASAKI_LOGO.png
loreal-logo.jpg

 21.07.2020 г. 
 РЕШЕНИЕ
 21.07.2020 г. 
 ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията
 21.07.2020 г. 
 ПРОТОКОЛ от проведени преговори в процедура на пряко договаряне с "БОЛКАН МИЙЛ" ЕООД
 21.07.2020 г. 
 ПРОТОКОЛ от проведени преговори в процедура на пряко договаряне с "МАСТЪР ПИК" ЕАД
 21.07.2020 г. 
 ПРОТОКОЛ от проведени преговори в процедура на пряко договаряне с ЕТ " ЯНКО МЕРМЕКЛИЕВ"
 01.07.2020 г. 
/ ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на процедура на пряко договаряне


  11.06.2020 г.  


Предмет:

„Приготвяне и доставяне на готова храна за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика.”

1/ Решение за откриване на процедура
2/ Покана до "Болкан Мийл" ЕООД 1 | 2
3/ Покана до "Мастър Пик" ЕАД
4/ Покана до "Фреш Фууд Кетъринг" ООД
5/ Техническа спецификация
6/ Проект на договор
7/ ЕЕДОП (в електронен формат)
8/ Образци
9/ Образец №6А - Ценово предложение
10/ Образец №6Б - Ценово предложение


Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи