lucky-bansko-spa-relax.PNG
logo-aleksandrovska-bolnica.png
FitSpo_Logo.jpg
loreal-logo.jpg
fit-panther.jpg
MallDeltaPlanet_August_fb_profile_pic_800x800_01.png
motorola-logo.jpg
SASAKI_LOGO.png
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png
kidso-bg.jpg
bulinn-logo.PNG
logo-dundee.png
New_logo_MMS_003.png
Petrol_YourPlace.png
-logo.png
Screenshot 13До СКХГ

Информация от Съдийската комисия
Уважаеми колеги,

Във  връзка със започване на новия Олимпийски цикъл и утвърденият Международен правилник за 2022 – 2024г., Съдийската комисия към БФХГ на свое заседание взе следните решения:

1. Определя провеждане на  съдийски семинар 28 – 29 януари 2022г. на тема  „Правила и изисквания  2022 – 2024г.“ Семинара ще се проведе онлайн чрез платформа Zoom.

2. Определя дати за провеждане на изпит за получаване на съдийска правоспособност за новия Олимпийски цикъл 2022 – 2024г. – начало от 14 февруари 2022г.  Изпита ще се проведе присъствено с предварително разпределени групи от по 35 участника - изтеглени по жребий.

3. Такса участие в семинар - 40 лв. Парите се превеждат по банков път на БФХГ. С надлежно написано основание. 

4. Краен срок за заявки за участие в семинара 7.01.2022г.

5. Поименните заявки за участие ще се отразяват чрез електронната платформа на БФХГ и потвърждават чрез  изпращане на списък с прикрепени платежни до Наташа Койчева касиер на съдийската комисия. 

Пример: Съдийски семинар Мария Георгиева КХГ Звезда. 

Копие от платежното и коректно изписана електронна поща, на която да се изпрати линк за участие в семинара да се изпрати на следния адрес: natasha_koycheva@abv.bg

6. Краен срок за заявки за участие в съдийски изпит за придобиване на правоспособност - 2.02.2022г. 

7. Поименните заявки за участие ще се отразяват чрез електронната платформа на БФХГ и потвърждават чрез  изпращане на списък с прикрепени платежни до Наташа Койчева касиер на съдийската комисия. 

8. Такса участие за изпит в размер на 20 лв. Парите се превежда по банков път на БФХГ. С надлежно написано основание. 

Пример: Съдийски изпит Мария Георгиева КХГ Звезда. 

Копие от платежното и коректно изписана електронна поща, на която да се изпрати линк за участие в семинара да се изпрати на следния адрес: natasha_koycheva@abv.bg

9. За удостоверяване на участие в семинара съдиите са длъжни да потвърдят присъствието си с надлежно изписани имена на устройството, което ползват или да изпишат имената си в чата при влизането си в платформата ZOOM.

10. ВАЖНО!!!

Съдии не участвали в семинара нямат право да се явят на изпит!

При неправилно попълнено платежно (имена, клубна принадлежност, брой съдии, ако е от клуб), участниците няма да се допускат до семинар или изпит.11.   Срока за съдийската картотека за спортно-състезателната 2022г. се удължава до 22.03.2022г. Членския внос се запазва в рамките на 40лв.
Д. Велчева

Председател СК
Европейско първенство по художествена гимнастика

euro21 logo
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2021
Официален застраховател на събитието

евроинс logo
Пишете ни!
1000 оставащи символи