DSC0396
 Днес се проведе редовното годишно отчетно събрание на БФХГ. Прие се годишния отчет и доклад за дейността на управителния съвет, доклад за цялостната дейност на БФХГ за 2022г, годишния финансов отчет и баланс за 2022г и проектобюджет за 2023г.
Обсъждаха се и текущи дейности, важни въпроси за бъдещото развитие на спорта художествена гимнастика като елитен спорт, изграждащ състезатели и шампиони, обсъди се и работата и методиката в клубовете.
Приеха се два нови клуба- “Бела Спорт”, гр. Петрич с председател Симона Якимова и “Пирует”, гр. Благоевград с председател Магдалена Щилянова.
Желаем успешна година на всички!


Световна купа по художествена гимнастика
31 март - 2 април, 2023 г.

banner 2023wc

Официален застраховател на събитието

Logo 25 years MEuro last Odobreno
SportenKalendarLogo
Пишете ни!
1000 оставащи символи