DSC0396
 Днес се проведе редовното годишно отчетно събрание на БФХГ. Прие се годишния отчет и доклад за дейността на управителния съвет, доклад за цялостната дейност на БФХГ за 2022г, годишния финансов отчет и баланс за 2022г и проектобюджет за 2023г.
Обсъждаха се и текущи дейности, важни въпроси за бъдещото развитие на спорта художествена гимнастика като елитен спорт, изграждащ състезатели и шампиони, обсъди се и работата и методиката в клубовете.
Приеха се два нови клуба- “Бела Спорт”, гр. Петрич с председател Симона Якимова и “Пирует”, гр. Благоевград с председател Магдалена Щилянова.
Желаем успешна година на всички!


swc2024 sl1
Logo 19GAGF2024 fbgr
SportenKalendarLogo
231x162 Samsung Gymnastics 2024 transparent

Последни новини

Пишете ни!
1000 оставащи символи