ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2024 г. Препоръчано Горещо!

/Приет от УС на БФХГ с Решение №5, Протокол №356 от 16.10.2023 г.
Актуализиран от УС с Решение №2, Протокол №358 от 31.10.2023 г.
Актуализиран от УС с Решение №2, Протокол №358 от 31.10.2023 г.
Актуализиран от УС с Решение №21, Протокол №367 от 22.02.2024 г./
Име на файл: DSK_2024 (2).pdf
Размер на файл: 212.19 KB
Тип на файл: application/pdf
Прегледи: 142 Прегледи
Създаден: 02-29-2024
Обновен: 02-29-2024