ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2024 г. Препоръчано Горещо!

Приет от УС на БФХГ с Решение №5, Протокол №356 от 16.10.2023 г. Актуализиран от УС с Решение №2, Протокол №358 от 31.10.2023 г.
Име на файл: DSK_2024 (1).pdf
Размер на файл: 209.58 KB
Тип на файл: application/pdf
Прегледи: 7 Прегледи
Създаден: 11-30-2023
Обновен: 11-30-2023