DSC5563

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ И ПАТРНЬОРИ,

С огромно удоволствие ви съобщаваме, че днес беше сключен меморандум между „УНИЦЕФ“ и БФХГ за двегодишно партньорство и съвместни инициативи в името на просперитета, здравето и за достоен живот на децата на България и по целия свят.

Като организация, която много работи с деца ние сме особено загрижени и заинтересовани от тяхното развитие и израстване като личности, за живот без насилие, здравословен начин на живот, имащи право и достъп до образование и спорт и с изградена мотивация за висока реализация в обществото.

Примерът, който нашите шампиони дават на подрастващите е основен двигател и мотиватор за тяхната реализация.

Затова за нас е чест съвместното партньорство с „УНИЦЕФ“, които работят в държави от целия свят в името на бъдещето на планетата – нашите деца.

Първата обща инициатива е свързана със Световната купа в гр.София. На 12.04.2024 г., петък, когато всички приходи от закупените за състезанието билети ще бъдат дарени за каузите на „УНИЦЕФ“.

По време на откриването ще участва едно от известните лица подкрепящи „УНИЦЕФ“, а именно актирисата Елена Петрова и детска вокална група Бон Бон.

Нашият призив към вас, като наши основни партньори е да подкрепите събитието със закупуване на билети, за да можем да подкрепим освен благородните каузи на „УНИЦЕФ“, така и първия старт на националния отбор.
Вярваме, че ще се отзовете и подкрепите нашата кампания и с общи усилия ще подпомогнем каузите на „УНИЦЕФ“.


С уважение,
ИЛИАНА РАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БФХГ
Пишете ни!
1000 оставащи символи