ЕКСКЛУЗИВНА НОВИНА!!! Българска Федерация по Художествена Гимнастика ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! За специалистите и любителите на художествената гимнастика Тези предложения са изпратени до всички управляващи органи на FIG


10275946 648168211920694 4518125015379981900 n

Българска Федерация по Художествена Гимнастика

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!

За специалистите и любителите на художествената гимнастика

Тези предложения са изпратени до всички управляващи органи на FIG

Фундаментални ПРЕДЛОЖЕНИЯ от БФХГ във връзка във връзка с бъдещите промени на правилника по художествена гимнастика и на съдийството.След направен анализ на последните състезания, организираните кръгли маси по време на Световното първенство в Баку и във връзка с писмото на Президента на ФИГ г-н Моринаре Ватанабе до всички федерации, Българска федерация по художествена гимнастика представя фундаментални идеи за запазване идентичността и красотата на нашия спорт, запазвайки еволюционното развитие на спорта по отношение на трудността с тяло и уред.Предложенията в това писмо ще дадат възможност на гимнастичките да покажат най-силните си качества (физически данни, сръчност при работа с уреди, артистичност, музикалност) които им дават възможност да бъдат конкурентни на най-изявените в света гимнастички. Гимнастички с по-малко физически качества ще имат стимул да се развиват в друга посока – повече в работата с уреда или да залагат на артистичност и танцувалност.

Тези промени биха довели до бърз скок в еволюцията на гимнастиката, повишавайки атрактивността и разнообразието в стила и композициите на отделните състезатели.От изключително значение е оценката за Артистичност (най-дискутирана в последните години в средите на специалистите), защото в спорт, който използва музика, хореографията отправя емоционално послание към публиката.След огромното развитие на гимнастиката в посока Трудност с тяло и уред, Артистичността изостана драстично и беше пренебрегвана през последните години. Смятаме, че този компонент от оценката, трябва да има равнопоставеност с оценките за Трудност тяло /D1-2/ иуред /D3-4/.Предложения по отделните компоненти в ПравилникаОбщи положения

1.      Музика - да се даде възможност да се използва музика със или без думи, без ограничение във всички съчетания.

2.      Съдии

Начин на оценяване

Постигане на максимална обективност чрез адекватно оценявяне в реално време използвайки съвременните технологии.

Компютъризация при оценяването

·         Оценяване на елементите за Трудност с тяло или уред в реално време (докато гимнастичката изпълнява своето съчетание) елемент по елемент.

·         Например: Трудност Панше в равновесие на полупалец, съдията натиска числото 5, пирует за 1,2т. натиска числото 12 и т.н.

·         Сборът от стойностите на елементите влиза директно в главния компютър и формира крайната оценка на съдията.

·         Пред всеки съдия има видео екран за преразглеждане на оценката и възможна проверка на елементите, към които е възникнало съмнение или е пропуснал да оцени, след което при необходимост в рамките на няколко секунди да коригира оценката, която остава като окончателна оценка на съдията.Това остава и окончателната оценка на съдията.

·         В някои спортове, като фигурното пързаляне е въведена визуализация на оценяването по време на изпълнението (live) на Трудност D1-2 и D3-4, което доведе до радостта на многобройните фенове на този спорт, че има феър плей. Наши колеги от други държави в социалните мрежи, показаха, че визуализиране на оценката на всеки елемент от изпълнението на гимнастичката е възможно. Това би било много подходящо при анализ на състезанието.

·         На съдиите се предоставят готови фишове за Артистичност и Изпълнение (както до сега)Формиране на съдийски бригади

Предлагаме да се изравни броя на съдиите във всички комисии х 4 след като оценките в различните комисии имат еднакво значение за крайната оценка. Всеки панел се раздели на две подгрупи като всяка подгрупа оценява определени компоненти.

Това ще увеличи обективността при оценяването на отделните елементи, ще улесни проследяването на едно съчетание и ще осигури на съдиите по-голямо спокойствие.

Индивидуално:

Например:

D1-4 Трудност с тяло

D1-2 оценява Скокове и Равновесия

D3-4 Ротации и вълни

D5-8 Трудност с уреда

D5-6 оценява рисковете

           D7-8 трудността с уреда

А 1-4 Артистичност

А 1-2 оценява Композиция и Разнообразие

           А3-4 оценява използване на музиката

Е 1-4   Технически грешки

Е1-2 оценява грешките с тяло

Е3-4 оценява грешките с уреда

Ансамбъл:

Например:

D1-4 Трудност

D1-2 оценява Трудност с тяло

D3-4 Трудност в размени

D5-8 Трудност с уреда

D5-6 оценява CR, CRR, CRRR

D7-8 R, CC,

А 1-4 Артистичност

А 1-2 оценява Композиция и Разнообразие

А3-4 оценява използване на музиката

Е 1-4 Технически грешки

           Е1-2 оценява грешките с тяло

Е3-4 оценява грешките с уредаОрганизация на съдийството

1. Съдийският жребий да бъде теглен на общо основание, за да има съдии Бреве 1 и 2 във всяка една от комисиите.

2. Съдиите във всяка комисия да НЕ стоят една до друга и да се взима средно аритметична оценка при допустима разлика между тях.Съдиите в художествената гимнастика са поставени в по-тежко състояние след драстичната еволюция на нашия спорт в последните 2 години. Затова вярваме, че увеличаването на техният брой на съдийската маса и правилното им разпределение в отделните комисии би довело до намаляване на стреса и напрежението и по-реалното оценяване на гимнастичките.3.      Образуване на крайната оценка

·         оценка на D1 с прибавяне

·         оценка на D3 с прибавяне

·         оценка на Артистичност с прибавяне

·         оценка на Изпълнение - Технически грешки с наказания

·         Крайната оценка се оформя от сбора на D1-2 + D3-4 + Артистичност (трите оценки формират оценката за Трудност) и от този сбор се изваждат натрупаните наказания за технически грешки.

Например:

D1-2    4.0 т.

D3-4    6.0 т.

А          8.0 т.

Оценка за трудност 18.00 т.

Е          2.5 т. наказания

Крайна оценка 18.00 – 2.50 = 15.50 т.

·         Техническите грешки да не влияят върху оценката за Артистичност.

·         При формиране на оценката няма отпадащи оценки

Това ще доведе до по-лесно оценяване, максимална обективност и по-достъпна и разбираема оценка за публиката, което ще повиши интереса към художествената гимнастика 

*Предлагаме да могат да се подават протести за всички компоненти, които съставят оценката – Трудност с тяло, Трудност с уреда, Артистичност, Линия и Времетраене. Всички те имат еднаква тежест при образуване на крайната оценка.1.      Трудност

Трудност с тяло (BD) D1-2 

-          Да се запази броя на трудностите с тяло (максимум 9) 

-          Препоръчваме да се преразгледат стойностите и да не се толерират трудностите с тяло, в които има прекомерно огъване на гръбначния стълб. Тези трудности водят до тежки здравословни проблеми, касаещи не само спортното дълголетие, но и здравето извън спорта на състезателите.

-          Ритмичните стъпки да преминат към оценката за Артистичност

Трудност с уреда (AD) D3-4

-          да се ограничат до максимум 15 AD

-          да се запази броя на рисковете (максимум 5 риска)

-          От определението за AD в настоящия правилник да отпадне думата “иновативен” като остане само „затруднена работа с уреда“.

-          Спецификата на този спорт, която я разграничава от другите гимнастически дисциплини е работата с уреди. Всеки уред също така има своята специфичност, но и в 4те уреда едно от най-атрактивните неща за публиката са високите изхвърляния с уреда. Прецизното изпълнение на изхвърлянето и улавянето освен, че носи голям риск за състезателя, носи атрактивност и положителна емоция за зрителите.

Посланието на спорта е привличането на голям брой публика и зрители по света, които са най-важният фактор след талантливите спортисти. В тази връзка предлагаме високите изхвърляния да бъдат поощрявани според броя на допълнителните /извън броя на минимално изискваните/ротации.

Самите ротации да бъдат разпределени на групи според оста, около която се изпълняват:  хоризонтална или вертикална. Считаме, че елементите с ротация изпълнени около хоризонталната ос изискват освен загубата на зрителен контакт с уреда, по-дълго време за изпълнение, но също така са по-атрактивни, за разлика от упражненията изпълнени около вертикалната ос.

Предлагаме следните примерни стойности:

Елементи с ротация около хоризонталната ос:

(Кълбо, колело, Илюжън = 0,20 т.)

Елементи с ротация около вертикалната ос:

(Шенета, блинчик, претъркалване и др. = 0,10 т.)Артистичност:

От огромно значение за нашия спорт е повишаването на реалната конкуренция и атрактивността. В тази връзка изравняването на оценката за Артистичност с оценките на D1 и D3  ще повиши нейната значимост.

В света нашия спорт е известен с името ритмична гимнастика, което означава именно съчетание на ритъм и музика. Точно това ще даде огромен шанс за засилване на конкуренцията в спорта и повишаване на зрителския интерес.

-          да се натрупват като бонус различните компоненти за Артистичност, а не да се отнемат точки, по този начин ще се получи равнопоставеност между трите оценки D1-2 и D3-4 и Артистичност. 

 

Artistry table - EXAMPELS

COMPOSITION

(Individuals)

 
Style – (guiding idea) and image

1.00

Dancing steps min. 2 (min 5сек./   /3 steps = 1.5/

0.5 each

Logical connections

0,5-1,0

Contrast in body movements (change of rate, rhythm, dynamics, accents)

0,5

Innovative interpretation of the overall routine - distinguishing one gymnast from the other or one group from the other) Innovative representation of the music theme (parcial movement)

0,5

MUSIC (Individuals)

 
FACE – in harmony with the music

0,5

ARMS - Compleete work of the arms following the work of the element

0,5

BODY - Innovative an unusual representation of an element *

0,5

APPARATUS -Innovative an unusual representation of an element *

0,5

Character – the movements interpret the style of the music

         0,5

Rhythm – in sync with the music

0,5-1,0

VARIETY (Individuals)

 
Use of the floor

0,5

Modality of travelling

0,5

Levels

0,5

Directions

0,5

Apparatus (each fundamental group should be present)

0,5

Total sum individual

openExamples:

*  Agurguculese - the roll over her head,

*  Kudriavzeva - ball rotation on the finger,

*  Seleznyova - clubs,

*  Taseva - hoop balance on the neck with rotation

 

COMPOSITION (Group)

 
Style – (guiding idea) and image

1.00

Dancing steps min. 2 (min 5сек./   /3 steps = 1.5/

0.5 each

Contrast in body movements (change of rate, rhythm, dynamics, accents)

0,5

Originality                              

(innovative interpretation of the overall routine - distinguishing one gymnast from the other or one group from the other)

0,5

Innovative representation of the music theme

0,5

Synchronisation in the work of the group

0,5 - 1,0

MUSIC (Individual and Group)

 
Rhythm – in sync with the music

0,5 - 1,0

FACE – in harmony with the music

0,5

BODY - Innovative an unusual representation of an element *

0,5

APPARATUS -Innovative an unusual representation of an element *

0,5

Character – the movements interpret the style of the music

0,5

VARIETY (Groups)

 
Formations and use of the floor

0,5

Close simultaneous synchronous play with travelling (5 gymnasts)

0,5

Collective work –

choral, contrast, cannon (all must be present)

0,5

Collaborations

- all kinds      

/C, CC, CR or CRR or CRRR/

0,5

Throws - different kind of throw

0,5

Exchanges                              

     - different throws and catches

0,5

Total sum group

open

Examples:

*Bulgarian groups - hoops and ribbons 2011 Monpellier final.

*Italian group routine - hoops and clubs originality 2019Ансамбли

1.      Предлагаме промяна в стойностите на следните колаборации:

CR        0,20 т.

CR2      0,30 т.

CR3      0,40 т.

CRR      0,30 т.

CRR2    0,40 т.

CRR3    0,50 т.

2.      Предлагаме да се бонифицира синхронната игра като типична за ансамбловите формации.

3.      При рисковите колаборации да се бонифицира всяка допълнителна ротация – например за всяко допълнително кълбо или колело да с добавя 0.10 т.

 

*Ако се приеме разпределението на функциите на съдиите в отделните комисии, ние сме за запазване на натрупването на стойностите в колаборациите, защоJо само тогава ще е възможно правилното им оценяване и проследяване..ИЗПЪЛНЕНИЕ – ТЕХНИЧЕСКИ ГРЕШКИПредлагаме да се повишат наказанията на видимите грешки, като изпускането на уреда, които имат най-силно влияние върху възприятието на публиката за добро изпълнение и следва да влияят на класирането. Тези грешки са пряко свързани със спецификата на спорта.

Изпускане без придвижване или с придвижване до 1-2 стъпки – 0.50 т.

Изпускане с придвижване 3 или повече стъпки вътре в терена – 1.00 т.

Изпускане с извън терена независимо от дистанцията – 2.00 т.

Изпускане в края на съчетанието и завършване без уред – 2.00 т.

Падане на гимнастичката – 1.00 т.

Увиване на лентата със спиране в съчетанието – 0.50 т.

*Видими грешки за публиката, за която до този момент оценките са трудно разбираеми.

*Предлагаме Правилника да не се променя на всеки 4 години, само да се актуализира при необходимост. Както и да се извършват минимални промени по време на състезателния период, за да избегне объркването, което настъпва в съдии, треньори и състезатели преди големи и важни състезания.
Последни новини ...Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи