"На вниманието на всички специалисти и любители на художествената гимнастика - Предложенията за новия Правилник на БФХГ"

"На вниманието на всички специалисти и любители на художествената гимнастика - Предложенията за новия Правилник на БФХГ"
Българска федерация по художествена гимнастика иска да изкаже своята благодарност за изключително полезната дискусия свързана с новия правилник, която започна още на СП София 2018 г. Само заедно можем да направим най-доброто за спорта си. Проведеният симпозиум в Москва, беше огромна стъпка напред за обединяване мненията на специалистите от цял свят, за определяне посоката за развитие на художествената гимнастика, като се запази най-доброто за зрителя – висока конкуренция, чрез съчетаване на трудността с артистичността.Писмото получено от г-н Ватанабе, провокира нашите специалисти да доразработят още по-детайлно вече предложените от България промени, свързани с компонента Артистичност. Приехме предизвикателството и проведохме разговори с група специалисти от различните сфери в изкуството: балет, театър, състезателни и фолклорни танци.


Съчетанието по художествена гимнастика е ограничено до минута и 30 секунди. С ограничаване броя на трудности с тяло и уред, ние ще създадем хармония между всички компоненти, които ХГ представя: трудност с тяло, трудност с уред, артистичност.
След дълги уточнения се стигна до общото решение, че артистичността в ХГ трябва да си сътрудничи по-близо с балета, танците и театъра.
Работихме със специалисти от всички полета на изкуството и създадохме таблица с критерии, които прилагаме към ХГ.
Друг момент е, че крайният резултат също трябва да се получава чрез поощряване, какъвто е случаят в балета и в танците. Не се създава резултат с наказания, защото защото психиката на човек е устроена така, че наказанието действа негативно - сковаващо, а поощряването действа позитивно - мотивиращо.
Оптимисти сме за успеваемостта на посочената от нас система, защото така, както съдиите бяха обучени с редица семинари да отразяват обективно трудностите по време на изпълнение, те могат да се научат да разбират музиката, оценяват достоверния образ и предадена емоция, отличат амплитудната цялостна игра, разнообразието и ефекта от кулминация в една хореография.
За първи път в историята на спорта ни разглеждаме ясно сегментирана система за оценяване с обективни показатели за артистичност. В годините назад е имало опити за поощряване на оригиналността, но сега ние предлагаме цялостен поглед с ясни параметри.
Считаме, че в кратки срокове може да бъде организирано онлайн съдийство с участници от цял свят, за да бъдат тествани критериите и ефективността им в предложения от нас начин за оценяване на Артистичността в художествената гимнастика. .Бихме искали още веднъж да изкажем подкрепата си за решенията взети с болшинство на симпозиума в Москва:
ОБЩИ:- Разпределение на съдиите (3 трудност с тяло, 3 трудност с уред, 3 артистичност, 3 изпълнение) – разположени на различни места, не заедно-Музика: 4 музики с глас за индивидуално, 2 за ансамбли

ИНДИВИДУАЛНО:- Ограничение на трудности с тяло – 9;- 0.1 за връзки за трудност с тяло от различни групи трудности с тяло;- трудности с тяло от различни групи трудности с връзи се зачитат като отделни трудности с тяло;- 2 танцови стъпки (Предлагаме да има в артистичността);- Само малки и големи изхвърлявания (без средни);- Да се ограничат предакробатиките до 1 предакробатика на форма;- Без повтаряне на преакробатиките в риск и трудност с уред или друг риск;- Да се ограничат трудностите с уред (Предлагаме до 15);- Всяка трудност с уред трябва да е напълно различна – да няма идентични повторения.- Да се дава бонус критерии от 0.2 за серия от 3 или повече хоризонтални ротации.

АНСАМБЛИ:- 4 трудност с тяло + 4 трудност с размяна + 2 по избор- трудност с тяло само като критерий вътре в размяната, а да не се брои като трудност с тяло (възможно е да бъде повече от 0.1)- Риск в същата посока или от подгрупи в 2 различни посоки;- Колаборации – дефиниция за участието на всички 5 гимнастички: ролята на всяка гимнастичка трябва да зависи от всичките 5. Ако се премахне 1 гимнастичка, тогава не е колаборация. Всяка гимнастичка трябва да има активна роля в колаборацията.- Колаборацията приключва, когато изпълнителя на главното действие хване, дори след повторно изхвърляне, следващата колаборация може да започне с изхвърляне едва тогава.- Повишаване стойността с всяка гимнастичка, участваща в колаборацията- Връщане на простите колаборации (Предлагаме да бъде в артистичността като „кулминация“);- Ограничаване на колаборациите (Предлагаме до 15);- Критерият, даден по време на колаборация с изхвърляне или хващане за гимнастичката в основното действие (ротация).
Българската федерация по художествена гимнастика вярва, че ако ТК по ХФ на ФИГ не вземе предвид решенията, гласувани на симпозиума в Москва, това би било признак на неуважение към усилията и финансовите разходи, направени от приблизително 2/3 от световните национални федерации. Симпозиумът очевидно беше декларация за промяна в Правилника.
Последни новини ...

Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2021
Официален застраховател на събитието

евроинс logo
Пишете ни!
1000 оставащи символи