Процедури по реда на ЗОП
fbgr plane tickets

19.12.2019 г.
Предмет: „Извършване на превоз на пътници с превозни средства – микробуси, автобуси, леки автомобили и осигуряване посрещане на пътници и координация на пътуването за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.


25.11.2019 г. 
Предмет: „Доставка на специфична спортна екипировка – трика за състезателки по художествена гимнастика, изработени по индивидуален дизайн, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

07.11.2019 г.
Предмет: „Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

06.08.2019 г. / ДОГОВОР с "Елит Травел Интернешънъл" ООД
06.08.2019 г. / ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
28.06.2019 г. / РЕШЕНИЕ
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
28.06.2019 г. / ДОКЛАД
28.06.2019 г. / ПРОТОКОЛ №3
за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
28.06.2019 г. / ПРОТОКОЛ №2
за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
12.06.2019 г. / На вниманието
на участници в процедура – публичо състезание за възлагане на обществена поръчка
21.05.2019 г. / ПРОТОКОЛ №1
за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
07.03.2019 г. / РЕШЕНИЕ
за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

28.02.2019 г.
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”


 Срок /обновен/ за получаване на оферти:  21.03.2019 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  22.03.2019 г., 10:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ Обявление
2/ Решение
3/ Проект на договор
4/ Документация за участие 
(загл. страница)
5/ Образци
6/ Електронен ЕЕДОП

•••

08.04.2019 г. / ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
21.03.2019 г. / РЕШЕНИЕ за прекратяване на процедура

28.02.2019 г.
Предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна по предварително заявени дневни менюта за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика.”


 Срок за получаване на оферти:  21.03.2019 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  22.03.2019 г., 11:30 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ Обявление
2/ Решение
3/ Проект на договор
4/ Документация за участие 
(загл. страница)
5/ Образци
6/ Електронен ЕЕДОП

•••

23.11.2018 г. / ДОГОВОР с "Мидаис" ЕООД

23.11.2018 г. / ДОГОВОР с "Нутренд България" ЕООД
04.10.2018 г. / РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
04.10.2018 г. / ДОКЛАД
04.10.2018 г. / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
04.10.2018 г. / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
26.09.2018 г. / ПОКАНА до участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
31.08.2018 г. / ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
22.08.2018 г. / СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 53 от ППЗОП 

02.08.2018 г.

Предмет: „Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

 Срок /променен/ за получаване на оферти:  27.08.2018 г., 17:30 часа
 Дата и час /променени/ на отваряне на офертите:  28.08.2018 г., 15:30 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2
/ Обявление
3/ Документация, съдържаща техническа спецификация, методика за оценка на офертите и указания за подготовка на офертата
4/ Проект на договор
5/ Приложение 1 - техническа спецификация

6/ Образец №1 – Списък на представените документи
7/ Образец №2 – Електронен ЕЕДОП
8/ Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката
9/ Образец №4 – Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМПИП
10/ Образец №5 – Ценово предложение

•••

10.04.2020 г. / ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
10.10.2018 г. / Договор със "ЗАПРЯНОВ ТРАВЕЛ" ЕООД
08.08.2018 г. / РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
08.08.2018 г. / ДОКЛАД
08.08.2018 г. / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
08.08.2018 г. / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
03.08.2018 г. / ПОКАНА до участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
06.07.2018 г. / ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
06.06.2018 г. / 
ОТГОВОР по искане за разяснение

23.05.2018 г.
Предмет: „Извършване на превоз на пътници с превозни средства – микробуси, автобуси, леки автомобили и осигуряване посрещане на пътници и координация на пътуването за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”


 Срок за получаване на оферти:  14.06.2018 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  15.06.2018 г., 10:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ Обявление
2/ Решение
3/ Проект на договор
4/ Документация за участие
5/ Образци

•••

06.07.2018 г. / Договор с "НИКОЛ, БОБИ И СИЕ" ЕООД
29.05.2018 г. / РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

29.05.2018 г. / ДОКЛАД

29.05.2018 г. / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

29.05.2018 г. / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
22.05.2018 г. / ПОКАНА до участници в публично състезание за възлагане на обществена поръчка
03.05.2018 г. / ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
18.04.2018 г. / ОТГОВОР до потенциалните участници

02.04.2018 г.
Предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна по предварително заявени дневни менюта за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика


 Срок за получаване на оферти:  24.04.2018 г., 17:30 часа
 Дата и час на отваряне на офертите:  25.04.2018 г., 10:00 часа
 Място за отваряне на оферти: гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ

1/ Обявление
2/ Решение
3/ Проект на договор
4/ Документация за участие
5/ Образци

•••

03.08.2018 г. / Договор с "Елит Травел Интернешънъл" ООД
07.06.2018 г. / РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

07.06.2018 г. / ДОКЛАД

07.06.2018 г. / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

07.06.2018 г. / ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
10.05.2018 г. / ОБЯВЛЕНИЕ
11.04.2018 г. / ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
01.03.2018 г. / Образци
01.03.2018 г. / Относно запитвания за разяснения
01.03.2018 г. / Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

22.02.2018 г.
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”.

  Срок /променен/ за получаване на оферти:  23.03.2018 г., 17:30 часа
  Дата /променена/ за отваряне на оферти:  26.03.2018 г., 09:00 часа
  Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация за участие
4/ Проект на договор
5/ Образец_2_ ESPD-BG1

 

•••


15.06.2018 г. / ДОГОВОР с "Нутренд България" ЕООД"
15.03.2018 г. / Решение
15.03.2018 г. /  ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията
28.02.2018 г. / ПОКАНА до участници в процедура

29.01.2018 г.

Предмет: „Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

1/ РЕШЕНИЕ за откриване на процедура
2/ Спецификация
3/ Проект на договор
4/ Образец 1 - опис
5/ Образец_2_ ESPD-BG1
6/ Образец 3 - предложение за изпълнение на поръчката
7/ Образец 4 - ценово предложение

•••

17.10.2017 
/
 РЕШЕНИЕ
17.10.2017 
/ 
ДОКЛАД от работата на комисията
17.10.2017 
/ 
ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
21.09.2017
/ ПРОТОКОЛ №1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка

22.08.2017 г.
Предмет: „Доставка на лекарствени продукти, хранителни добавки и средства за възстановяване за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика”.

  Срок за получаване на оферти:  19.09.2017 г., 17:30 часа
  Дата за отваряне на оферти:  20.09.2017 г., 10:00 часа
  Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация

4/ Спецификация
5/ Проект на договор
6/ Образец 1 - списък
7/ Образец_2_ ESPD-BG1
8/ Образец 3 - предложение за изпълнение на поръчката
9/ Образец 4 - ценово предложение

•••

25.08.2017 / Договор с "Елит Травел Интернешънъл" ООД
30.05.2017 / ПРОТОКОЛ №3 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
30.05.2017
/ ПРОТОКОЛ №2 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
30.05.2017
/ ДОКЛАД от работата на комисията
30.05.2017
/ РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка
09.05.2017
/ ПОКАНА за отваряне на ценово предложение
11.04.2017
/ ПРОТОКОЛ 1 за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка
30.03.2017 / ПРОТОКОЛ за работата на комисията за получаване, разглеждане и оценка на оферти за изпълнение на обществена поръчка

 

08.03.2017 г.
Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж с въздушен транспорт, за нуждите на Българската федерация по художествена гимнастика за период от 12 месеца”.

  Срок за получаване на оферти:  30.03.2017 г., 17:00 часа
  Дата за отваряне на оферти:  31.03.2017 г., 10:00 часа
  Място за отваряне на оферти:  гр. София, бул. "Васил Левски" 75, ет. 4, офис на БФХГ


1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация за участие
4/ Проект на договор
5/ Образци
6/ Образец_2_ ESPD-BG1

 

•••

 


Предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация художествена гимнастика при участия в международни състезания”.

  Дата за получаване на оферти:  24.01.2017 г., 17:30 часа
  Дата за отваряне на оферти:  25.01.2017 г., 10:00 часа
  Крайна дата за задаване на въпроси:  19.01.2017 г., 17:30 часа

1/ Решение
2/ Обявление
3/ Документация за участие
4/ До всички заинтересовани лица
Събиране на оферти с обява/покана
Договори на стойност по чл.20, ал.4 от ЗОП
Пряко договаряне по ЗОП

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН НА ВИЗИЯ, МЕДАЛИ И ЛОГО ЗА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

12-18 септември 2022 г., гр. София, Зала „Арена Армеец“

/виж повече/
Пишете ни!
1000 оставащи символи