В клуба се занимават 60 деца. Категоризирани са 15 състезателки за Държавния спортен календар във всички възрастови групи до жени. Има две подготвителни групи, всяка с по 20 деца.

Владислава и Галина Танчеви:

2003 г., Германия, Европейско първенство, ансамбъл жени:
•    2-ро място многобой
•    2-ро място ленти
•    1-во място обръчи и топки
2003 г., Унгария, Световно първенство, ансамбъл жени:
•    2-ро място многобой
•    2-ро място ленти
•    2-ро място обръчи и топки
2004 г., Олимпийски игри Атина:
•    3-то място многобой

Резултати от държавни първенства:

Славина Иванова:
•    2002 г. – 1-во място ДП жени „Б” категория
•    2003 г. – 3-то място ДП жени „Б” категория
2009 г., ДП кат. ”Б”, Ансамбъл Деца
•    2-ро място (Патриция Лонг, Ивет Петрова, Евгения Димчева,
 Стела Иванова)
2010 г., ДП кат. ”Б”, Ансамбъл ДМВ
•    3–то място (Тереза Иванова, Ивелина Вълкова, Патриция Лонг, Ивет Петрова)
2010 г., ДП кат. „Б“, Ансамбъл Деца
•    1–во място (Евгения Димчева, Ралица Коюва, Теодора Димитрова, Стела Иванова)
2011 г., ДП кат. ”Б”, ДМВ
•    2-ро място отборно (Мария Стоянова, Патриция Лонг)
 2011 г., ДП кат. „Б“, ДМВ
Патриция Лонг:
•    2-ро място многобой
•    2-ро място без уред
2012 г., ДП кат. „А“, ДМВ
Евгения Димчева:
•    3-то място въже, класирана в „Олимпийски резерв”
2012 г., ДП кат. ”Б” Ансамбъл ДСВ
•    1–во място (Мария Стоянова, Лора Топалова, Ивет Петрова, Патриция Лонг,  Ивелина Вълкова)
2012 г., МТ ”Златен обръч”
Евгения Димчева
•    1–во място – индийски танц
2013 г., Зони „Б“, ДМВ
•    1-во място Кристин Жекова, многобой
•    2-ро място Ралица Коюва, многобой
•    4-то място Петя Йорданова, многобой
•    1-во място отборно (1–ви отбор: Кристин Жекова, Ралица Коюва)
•    4-то място отборно (2–ри отбор: Петя Йорданова, Радина Радева, Габриела Петрова)
•    2-ро място ансамбъл топки (Кристин Жекова, Ралица Коюва, Петя Йорданова, Радина Радева, Габриела Петрова)
2013 г., Зони „Б“, ДСВ
•    1-во място  Евгения Димчева, многобой
•    2-ро място Ивелина Вълкова, многобой
•    1-во място отборно (Евгения Димчева, Ивелина Вълкова)
•    2-ро място ансамбъл топки (Евгения Димчева, Ивелина Вълкова, Патриция Лонг, Лора Топалова)
2013 г., ДП кат. „Б“, ДСВ
•    2-ро място Евгения Димчева, многобой
•    1-во място Евгения Димчева, обръч
•    5-то място Евгения Димчева, топка
•    2-ро място отборно (Евгения Димчева, Ивелина Вълкова)
2013 г., ДП кат. „Б“, ДМВ
•    1-во място Кристин Жекова, многобой
•    1-во място Кристин Жекова, въже
•    4-то място Кристин Жекова, без уред
•    6-то място Радина Радева, въже
•    2-ро място отборно (Кристин Жекова, Радина Радева)
•    10-то място ансамбъл топки (Петя Йорданова, Радина Радева, Габриела Петрова, Кристин Жекова, Ралица Коюва)
2013 г., Зони „Б“, Деца
•    1-во място Никол Петрова, многобой
•    5-то място Илияна Дичева, многобой
•    2-ро място отборно (Никол Петрова, Илияна Дичева)
2013 г., ДП кат. „Б“, Деца
•    3-то място Никол Петрова, многобой
•    2-ро място Никол Петрова, без уред
•    7-мо място Никол Петрова, въже
•    8-мо място отборно (Никол Петрова, Илияна Дичева)
2014 г., ДП кат. „Б“, ДМВ
•    2-ро място ансамбъл (Габриела Петрова, Илияна Дичева, Радина Радева, Петя Йорданова)
2014 г., ДП кат. „Б“, ДСВ
•    1-во място, Кристин Жекова, многобой
•    1-во място, Кристин Жекова, лента
•    2-ро място, Кристин Жекова, обръч
•    3-то място ансамбъл топки (Кристин Жекова, Моника Неделчева, Ралица Коюва, Патриция Лонг)
2014 г., ДП кат. „А“, Деца
•    8-мо място Никол Петрова, многобой
•    4-то място Никол Петрова, без уред
•    8-мо място ансамбъл (Елинор Атанасова, Ива Дучева, Кристиана Тенева, Никол Петрова, Петя Борисова)
2015 г., ДП кат. „Б“, ДМВ
•    1-во място Никол Петрова, многобой
•    1-во място Никол Петрова, без уред
•    1-во място Никол Петрова, обръч
•    3-то място отборно (Ива Дучева, Никол Петрова)
•    4-то място ансамбъл (Илияна Дичева, Ива Дучева, Никол Петрова, Петя Борисова)
2015 г., ДП кат. „Б“, ДСВ
•    2-ро място Кристин Жекова, многобой
•    3-то място Кристин Жекова, лента
•    4-то място Кристин Жекова, топка
•    8-мо място Евгения Димчева, многобой
•    8-мо място Евгения Димчева, лента
•    3-то място отборно (1-ви отбор: Евгения Димчева, Кристин Жекова)
•    10-то място отборно (2-ри отбор: Габриела Петрова, Радина Радева)
•    4-то място ансамбъл бухалки (Евгения Димчева, Габриела Петрова, Кристин Жекова, Радина Радева)
2015 г., ДП кат. „Б“, Жени
•    10-то място отборно (Ивелина Вълкова, Патриция Лонг)
2015 г., ДП кат. „Б“, Деца
•    2-ро място Александра Георгиева, многобой
•    4-то място, Калина Христова, многобой
•    8-мо място Дженика Янчева, многобой
•    2-ро място Калина Христова, без уред
•    5-то място Александра Георгиева, без уред
•    3-то място Александра Георгиева, въже
•    6-то място Кристияна Тенева, въже
•    2-ро място отборно (Калина Христова, Дженика Янчева)
•    4-то място отборно (Александра Георгиева, Кристияна Тенева)
•    2-ро място ансамбъл (Александра Георгиева, Дженика Янчева, Елинор Атанасова, Кристияна Тенева, Калина Христова)
2016 г., ДП кат. „Б“, ДСВ
•    5-то място Илияна Дичева, многобой
•    2-ро място Илияна Дичева, топка
•    4-то място Кристин Жекова, многобой
•    5-то място Кристин Жекова, бухалки
•    7-мо място Кристин Жекова, обръч
•    2-ро място отборно (Илияна Дичева, Кристин Жекова)
2016 г., ДП кат. „А“, Деца
•    6-то място Калина Христова, многобой
•    3-то място Калина Христова, въже
•    7-мо място Дженика Янчева, въже
•    4-то място отборно (Калина Христова, Дженика Янчева)
•    4-то място ансамбъл (Александра Георгиева, Анхела Николова, Дженика Янчева, Камелия Бабаджанова, Калина Христова)

 

Източник:

https://silvia-varna.com/index.php/gymnast/

Пишете ни!
1000 оставащи символи