НОВО! 
ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2023 г.
 
(обновен 23.11.2022 г.)

СВАЛИ
/Приет и актуализиран от УС на БФХГ с Решение №2, Протокол №328 от 14.11.2022 г./ 


ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2022 г.
 (обновен 06.10.2022 г.)

СВАЛИ
/Приет от УС на БФХГ с Решение №10 Протокол №286 от 20.10.2021 г./
 


СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФХГ за 2022 г. 

СВАЛИРегламент ДСК 2023 (обновен 23.11.2022 г.)

 
  
МТ - МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
НТ - НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР, ОРГАНИЗИРАН ОТ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
ДП - ОФИЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА НА БФХГ

Световно първенство по художествена гимнастика
14-18 септември, 2022

rgwch sofia2022
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

swc2022
Официален застраховател на събитието

euroins logo
Пишете ни!
1000 оставащи символи