НОВО! ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2022 г.
 (обновен 27.06.2022 г.)

СВАЛИ
/Приет от УС на БФХГ с Решение №10 Протокол №286 от 20.10.2021 г./
 


НОВО! СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФХГ за 2022 г. 

СВАЛИРегламент ДСК 2022-2024 (обновен 21.05.2022 г.)

 
  
МТ - МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
НТ - НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР, ОРГАНИЗИРАН ОТ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
ДП - ОФИЦИАЛНИ ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА НА БФХГ

Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

swc2022
Официален застраховател на събитието


Европейско първенство по художествена гимнастика

euro21 logo
Пишете ни!
1000 оставащи символи