ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2023 г.
 
(обновен 22.12.2022 г.)

СВАЛИ
/Приет и актуализиран от УС на БФХГ с Решение №2, Протокол №328 от 14.11.2022 г./ 


НОВО! 
СПОРТЕН КАЛЕНДАР на състезанията в България за 2023 г.
 
(обновен 26.09.2023 г.)

СВАЛИ
/Приет и актуализиран от УС на БФХГ с Решение №7, Протокол №330 от 19.12.2022 г./ 


НОВО! Регламент ДСК 2023 
(обновен 22.12.2022 г.) 
Световна купа по художествена гимнастика
31 март - 2 април, 2023 г.

banner 2023wc

Официален застраховател на събитието

Logo 25 years MEuro last Odobreno
SportenKalendarLogo
Пишете ни!
1000 оставащи символи