НОВО! СПОРТЕН КАЛЕНДАР на състезанията в България за 2024 г. (обновен 24.04.2024 г.)

СВАЛИ


НОВО!
ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2024 г.
 
(обновен 29.02.2024 г.)

СВАЛИ
/Приет от УС на БФХГ с Решение №5, Протокол №356 от 16.10.2023 г.
Актуализиран от УС с Решение №2, Протокол №358 от 31.10.2023 г.
Актуализиран от УС с Решение №2, Протокол №358 от 31.10.2023 г.
Актуализиран от УС с Решение №21, Протокол №367 от 22.02.2024 г./
 


НОВО! 
РЕГЛАМЕНТ ДСК 2024 (обновен 22.10.2023 г.)

СВАЛИ

НОВО! СИСТЕМА за определяне на най-добрите съдии по художествена гимнастика от ДСК (обновена 03.07.2024 г.)

СВАЛИ

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР за 2023 г.
 
(обновен 22.12.2022 г.)

СВАЛИ
/Приет и актуализиран от УС на БФХГ с Решение №2, Протокол №328 от 14.11.2022 г./ 


СПОРТЕН КАЛЕНДАР на състезанията в България за 2023 г.
 
(обновен 26.09.2023 г.)

СВАЛИ
/Приет и актуализиран от УС на БФХГ с Решение №7, Протокол №330 от 19.12.2022 г./


 
swc2024 sl1
Logo 19GAGF2024 fbgr
SportenKalendarLogo
231x162 Samsung Gymnastics 2024 transparent
Пишете ни!
1000 оставащи символи