Покана за свикване редовно отчетно-изборно общо събрание в гр. София, на 7 октомври 2024 година от 11:00 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта, ет.5, заседателна зала, бул. “Васил Левски” № 75, гр. София  Screenshot 88

Screenshot 87
swc2024 sl1
Logo 19GAGF2024 fbgr
SportenKalendarLogo
231x162 Samsung Gymnastics 2024 transparent
Пишете ни!
1000 оставащи символи