Родени през 1977г.:
Ина Делчева, Райна Тошева – треньор Надя Александрова

Родени през 1978г.:
Ангелина Йовчева, Цветанка Дрехемова – треньор Надя Александрова

Родени през 1979г.:
Светлана Цветкова, Мария Филипова, Катя Дуламова – треньор Ирина Чернева

Родени през 1980 и 1981г.:
Рени Карачомакова, Лилия Кибарска, Галя Маринова,Теодора Паничарска, Галя Сталева, Тодорка Чакърова – треньори Петрана Панджерова и Надя Александрова

Родени през 1982 и 1983г.:
Мирослава Генчева, Руска Славчева, Нина Саръсакалова, Анна Димитрова – треньор Ирина Чернева

Родени през 1984 и 1985г.:
Даниела Ингова, Десислава Генова – треньори Н. Александрова и И. Чернева

Родени през 1986 и 1987г.:
Весела Саръсакалова, Яница Цветкова, Петя Нанкова, Милена Николова – треньор И. Чернева

Родени през 1988 и 1989г.:
Ивелина Джамбазова, Иванка Василева, Теодора Богданова – треньори И. Чернева и Иванка Видолова

Родени през 1990 и 1991г.:
Росица Стефанова, Елена Златева, Стаси Чапанова, Катерина Катеринска, Анна Врачева, Теодора Манчева – треньори Иванка Видолова и Светлана Цветкова

Родени през 1992 и 19993г.:
Гергана Ташева, Магдалена Миленкова, Нели Илиолова, Петя Врачева, Теа Нешева, Яна и Гергана Яневи, Виктория Климовска, Полина Нечалова – треньор Нина Саръсакалова

Родени през 1995г.:
Деница Велевска, Анета Гайдажиева – треньор И. Чернева

Родени през 1997 и 1998г.:
Катрин Тасева, Мария Карамитева – треньори Св. Цветкова и И. Чернева

Родени през 1999г.:
Александра Митрович, Кристияна Чалмас, Лилия Тунева – треньор Светлана Цветкова

Родени през 2000г.:
Анна Шивачева, Антония и Анелия Каралилови, Теодора Гуджева, Александра Медведева – треньори Св. Цветкова, И. Чернева, Дж. Халилова

Родени през 2001г.:
Марина Иванова, Мариета Иванова, Катрин Янева – треньор И. Чернева

Пишете ни!
1000 оставащи символи