Тони Танева Симидчиева
Председател на СКХГ „Вива”
Собственик на хотел ресторант Одеон
Председател на Регионална занаятчийска камара Пловдив
Член на Бизнес  експертен съвет Пловдив
Член на УС на Съвета по Туризъм гр. Пловдив    
Член на Консултативен съвет по Туризъм към Кмета на гр. Пловдив

Дарина Валентинова Джурова
Изпълнителен Директор на СКХГ „Вива” гр. Пловдив
Висше образование НСА „В. Левски” гр. София
Бакалавър по Спорт - художествена гимнастика
Магистър по Спортен мениджмънт
Магистър по Физичерско възпитание
Съдя на СКХГ „Вива"

Руска Генова Славчева
Член на УС  на СКХГ „Вива” гр. Пловдив
Висше образование ПУ  „ П. Хилендарски”
Бакалавър по Физическо възпитание
Съдя на СКХГ „Вива"
Елмира Борисова Младенова
Член на ОС на СКХГ „Вива” гр. Пловдив
Висше образование АМТИ
Специалност:   Балетна Педагогика

Красимира  Иванова Младенова
Родена на 04.04.1986г.
От 1990г. до 1994г. тренира художествена гимнастика в УСШ гр. Пловдив
От 1994 до 2005г. преминава в СКХГ „ Тракия-Пловдив”
Висше образование  ПУ „ П. Хилендарски”
Бакалавър по Физическо възпитание
Магистър по спорт
Треньор в СКХГ  „Вива”

Кристина Валентинова Шопова
Родена на  29.09.1991год. в Пловдив.  
От 1995 г. до 1999г.  тренира художествена гимнастика в УСШ гр. Пловдив
От  1999г. до 2004г.  преминава  в  СКХГ „ Локомотив-97” и СКХГ „ Тракия-Пловдив”
Средно образование- МГ „ Акад. Кирил Попов”
Студент- ПУ „ П. Хилендарски”
Треньор в СКХГ  „Вива”

Невена  Генова  Назлева
Член на ОС на СКХГ „Вива” гр. Пловдив
Висше образование СА „Д. Ценов”  гр. Свищов
Магистър по Счетоводство и контрол
Счетоводител на СКХГ „Вива”   


СКХГ „Вива” използва базата на три училищни салона по физическо възпитание с Договор за наем.
Пловдив 4004 , бул. „Македония” 82
Дарина Джурова:  0899107150
E-mail: dari_dzhurova@abv.bg
viva_plovdiv@abv.bg
Пишете ни!
1000 оставащи символи