>

СВЕТОВНА КУПА ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

СОФИЯ, КАТЕГОРИЯ Б

12 - 13 - 14 АПРИЛ 2019

"АРЕНА АРМЕЕЦ"
10 април 2019, сряда

Пристигане на делегациите

Настаняване и акредитация в зала "Арена Армеец"

11 април 2019, четвъртък

08.00 – 20.00

Тренировки, зала "Арена Армеец"

17.00 – 20.00


16.00 – 16.50

Инструктаж за съдиите - Зала за пресконференции в "Арена Армеец" (с 15 мин. почивка)

Техническа конференция

20.30 - 22.30

 Вечеря за съдиите

12 април 2019, петък - КВАЛИФИКАЦИИ - AA

09.00 – 10.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

10.30 – 12.20

Индивидуален многобой Група А – 2 уреда

12.20 – 12.35

Почивка/Прекъсване

12.35 – 14.25

Индивидуален многобой Група В – 2 уреда

14.25 – 15.05

Почивка/Прекъсване за обяд

15.05 – 16.55

Индивидуален многобой Група С – 2 уреда

16.55 – 17.15

Почивка/Прекъсване

17.15 – 17.55

Ансамбли | Група А | 5 топки 

17.55 – 18.05

Почивка/Прекъсване

18.05 – 18.40

Ансамбли | Група B | 5 топки 

13 април 2019, събота - КВАЛИФИКАЦИИ - AA

09.15 - 10.00

Съдийска конференция – "Арена Армеец"

10.30 - 12.20

Индивидуален многобой Група С – 2 уреда

12.20 – 12.30

Почивка/Прекъсване

12.30 – 14.20

Индивидуален многобой Група А – 2 уреда

14.20 – 15.05

Почивка/Прекъсване за обяд

15.05 – 16.55

Индивидуален многобой Група B – 2 уреда

16.55 – 17.08

Почивка/Прекъсване

17.08 – 17.48

Ансамбли | Група B | 3 обръча + 4 бухалки

17.57 – 18.15

OPENING CEREMONY

18.24 – 18.54

Ансамбли | Група A | 3 обръча + 4 бухалки

19.00 – 19.20

НАГРАЖДАВАНЕ: ИНДИВИДУАЛНО И АНСАМБЛИ

14 април 2019, неделя – ФИНАЛИ

14.00 – 15.00

Жребий при съдиите, "Арена Армеец"

15.05 – 15.30

Индивидуално | Финал | Обръч

15.30 – 15.35

Почивка/Прекъсване

15.35 – 16.00

Индивидуално | Финал | Топка    

16.00 - 16.06

Почивка/Прекъсване

16.06 - 16.40

Ансамбли | Финал | 5 топки

16.40 – 16.46

Почивка/Прекъсване

16.46 – 17.11

Индивидуално | Финал | Бухалки

17.11 – 17.18

Почивка/Прекъсване

17.18 – 17.43

Индивидуално | Финал | Лента

17.43 – 17.52

Почивка/Прекъсване

17.52 – 18.26

Ансамбли | Финал | 3 обръча + 4 бухалки

18.33 – 18.43

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

18.49 – 19.10

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

19.15 – 19.45

ГАЛА СПЕКТАКЪЛ И ЗАКРИВАНЕ

21.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВЕЧЕРЯ

15 април 2019, понеделник

Отпътуване на делегациитеFIG RG WORLD CUP SOFIA

B CATEGORY

12 – 13 - 14 APRIL 2019

ARENA ARMEEC HALL10 april 2019, Wednesday

Arrival of the delegations

Accommodation and accreditation at the Arena Armeec

11 april 2019, Thursday

08.00 – 20.00

Trainings – Arena Armeec Hall

17.00 – 20.00

16.00 – 16.50

Judges’ Instruction - CONFERENCE HALL (with 15' break)

Orientation meeting - Arena Armeec Hall

20.30 - 22.30

 Judges' dinner

12 april 2019, Friday - QUALIFICATION - AA

09.00 – 10.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room

10.30 – 12.20

Individual – Group A      2 apparatus 

12.20 – 12.35

Break

12.35 – 14.25

Individual – Group B      2 apparatus

14.25 – 15.05

Break - Lunch

15.05 – 16.55

Individual – Group C      2 apparatus 

16.55 – 17.15

Break

17.15 – 17.55

Groups | Group A | 5 balls 

17.55 – 18.05

Break

18.05 – 18.40

Groups | Group B | 5 balls 

13 april 2019, Saturday - QUALIFICATION - AA

09.15 - 10.00

Judges’ conference – Arena Armeec Hall – Judges’ room

10.30 - 12.20

Individual – Group C     2 apparatus

12.20 – 12.30

Break

12.30 – 14.20

Individual – Group A     2 apparatus

14.20 – 15.05

Break - Lunch

15.05 – 16.55

Individual – Group B     2 apparatus

16.55 – 17.08

Break

17.08 – 17.48

Groups | Group B | 3 hoops + 4 clubs

17.57 – 18.15

OPENING CEREMONY

18.24 – 18.54

Groups | Group A | 3 hoops + 4 clubs

19.00 – 19.20

AWARDING CEREMONY – WORLD CUP ALL AROUND – INDIVIDUALS AND GROUPS

14 april 2019, Sunday – FINALS

14.00 – 15.00

Judges’ draw – Arena Armeec Hall – Judges’ room 

15.05 – 15.30

Individual – HOOP       

15.30 – 15.35

Break

15.35 – 16.00

Individual – BALL        

16.00 - 16.06

Break

16.06 - 16.40

Groups – 5 balls

16.40 – 16.46

Break

16.46 – 17.11

Individual – CLUBS

17.11 – 17.18

Break

17.18 – 17.43

Individual – RIBBON

17.43 – 17.52

Break

17.52 – 18.26

Groups | 3 hoops + 4 clubs

18.33 – 18.43

AWARDING CEREMONY

18.49 – 19.10

AWARDING CEREMONY

19.15 – 19.45

GALA

21.00

Closing dinner

15 april 2019, Monday

Departure of the delegations