Председател на клуба
Димитър Костадинов

Треньори

Виктория Спасова – 0894 619 301
Дарина Василева – 0877 370 092
Здравка Саздова – 0899 935 212
Ина Димитрова – 0894 410 122
Калина Богоева – 0889 722 073
Меглена Генчева – 0887 001 804
Светлана Юриева – 0898 315 480
Соня Лазарова – 0898 310 050
Пишете ни!
1000 оставащи символи