1. Изберете ...
  2. ИНФОРМАЦИЯ
  3. НОВИНИ
  4. ИСТОРИЯ
  5. ГАЛЕРИЯ

ВИВАгр. Пловдив 4003
бул. ”Дунав” 124
e-mail: viva_plovdiv@abv.bg

СКХГ „ Вива“ е  приемствен клуб на създадения през 1997г. към УСШ - Пловдив СКХГ „ Локомотив-97“. Учреден е на 09.11.2009г. по идея на преподаватели по художествена гимнастика  от Спортното направление на ОбДК гр. Пловдив, с помоща и финансовата подкрепата на родители и приятели. Като основна причина за учредяването му са по-различната визия за бъдещото управление и развитие на клуба, като и по-големите възможности за изява на децата чрез  участието им в различни състезания и турнири по художествена гимнастика, организирани от БФХГ и спортните клубове в страната и чужбина.
През годините като треньори там работят: Виктория Лафчиева, Галина Здравчева, Дарина Джурова, Цвета Костадинова, Светла Колева, Пепа Панджерова, Руска Славчева,  Елмира Младенова- хореограф, корепетиторът Надя Димова, Кристина Шопова и Красимира Младенова.
Предметът  на дейност на СКХГ „Вива“  е организиране и провеждане на тренировъчна и  състезателна дейност по художествена гимнастика във всичките и разновидности. Клубната дейност на клуба  е ориентирана към масовия спорт и цели развитието, утвърждаването и възраждането на традициите на художествената гимнастика на местно и национално ниво. Едни от основните цели на СКХГ „Вива“ са:
  • Продължаване на традицията спортното направление на ОбДК гр. Пловдив ( бивша Ученическа спортна школа) да популяризира  художествената гимнастика сред подрастващите, чрез  обхващане и мотивиране на голям брой деца от всички възрастови групи.
  • Откриване  и начално oбучение на  талантливи деца, чрез полагане на една добра основа от знания и умения и качества, необходими  за понататъшното им професионално развитие в по-големите клубове по художествена гимнастика  в Пловдив и в страната.
  • И на последно, но не и по значение, място е противодействието на всички форми на рисково поведение сред подрастващите: обездвижване и гръбначни изкривявания, нездравословно хранене и затлъстяване, употребата на алкохол, наркотици и тютюнопушене, чрез въвеждането им в една здравослована за тяхното развитие спортна среда.
СЪСТЕЗАТЕЛКИ НА СКХГ „ВИВА“ - МАСОВ СПОРТ

1. СИЛВАНА ТРИФОНОВА МАРИНА                       ДСВ   
2. СВЕТЛА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА                ДСВ    
3. МОНИКА ИЛИАНОВА ЧАРДАКОВА                   ДСВ    
4. НИКОЛЕТА АТАНАСОВА ЧОМАШКА                 ДСВ   
6. РОЗАЛИНА АЛИ ЧАЛЪШКАН                       ДСВ    
7. ДОРИНА АТАНАСОВА ПОПОВА                         ДМВ  
9. КАТРИН ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА            ДМВ   
10. ИВЕТА ИВАНОВА ЛАЛЕВА                       ДМВ   
11. ВАНЕСА ИВАНОВА ЕРЕВА                              ДЕЦА  
12. КАМЕЛИЯ КРАСИМИРОВА ШУПЛЕВА         ДЕЦА  
13. ФЕРЗИЕ СТИЛИЯНОВА МИХАЙЛОВА    ДЕЦА  
14. МАРИЯ ИВАНОВА ЯНАКИЕВА                        ДЕЦА
15. ВИКТОРИЯ БОЖИДАРОВА СТОЙЧЕВА    ДЕЦА
17. СТЕЛА ПЕНКОВА КИРКОВА                     ДЕЦА
18. ДЕНИЦА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА    ДЕЦА  
19. НИКОЛЕТА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА      ДЕЦА
20. ЛИЛИЯ МАРИНОВА ДЕНЕВСКА                      ДЕЦА
21. ПЛАМЕНА ПЛАМЕНОВА РАДЕВА        ДЕЦА
22. ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА    ДЕЦА
23. ЕЛИЦА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА                   ДЕЦА
24. РАЛИЦА РАДОСЛАВОВА МАКАВЕЕВА    ДЕЦА
25. САВИНА МОСКОВА ДИМИТРОВА        ДЕЦА
26. ПАМЕЛА ИВАНОВА ГЪРКОВА                      ДЕЦА
27. ВИКТОРИЯ АНТОНОВА ТЕНЧЕВА                  ДЕЦА
28. МАРГАРИТА ИВОВА ПОПОВА                      ДЕЦА  
29. СНЕЖАНА ДОНЧЕВА КОЛЕВА                      ДЕЦА    
30. ЕЛИЦА ВИКТОРОВА ДИМИРТОВА               ДЕЦА
31. ВИКТОРИЯ РАЙКОВА ИЛИЕВА                     ДЕЦА  
32. ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА ТРИНГОВА                     ДЕЦА
33. ВАСИЯНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА                    ДЕЦА    
34. ЛИЛИЯ КРАСИМИРОВА ПАУНОВА                     ДЕЦА    
35. РУМЯНА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА                      ДЕЦА    

СКХГ „ВИВА“ - ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ


1.Александра  Боюклиева – 2005г.
2.Виктория  Илиева –  2003г.
3.Румяна  Мирчева-   2003г.
4.Виктория  Трингова-  2003г.
5.Васияна  Христова-  2003г.
6.Лилия  Паунова – 2003г.
7.Силвия Славова -2004г.
8.Симона Ватова-2005г.
9.Катрин Петрова-2005г.
10.Елеонора Петрова-2005г.
11.Ирена Ангелова-2005г.
12.Александра Дойкова- 2005г.
13.Мария Астерлакова-2005г.
14.Александра Тоткова-2005г.
15.Деница Пенева-2005г
16.Андреа Ангелова-2005г.
17.Виктория Уручева-2005г.
18.Йоана Филипова-2005г.
19.Румяна Михайлова-2005г.
20.Дея Узунова-ДГ
21.Йоана  Владимирова-ДГ
22.Цветелина Манчорова-ДГ
23.Таня Тафрова-ДГ
24.Десислава Тодорова-ДГ
25.Габриела  Чолакова-ДГ
26.Катрин Маринова-ДГ
27.Симона Пенчева-ДГ
28.Виктория Богданова-ДГ
29. Никол Димитрова Миткова
30. Соня Костадинова Ракева
31. Селен Иса Коджаали
32. Даниела Илиева Калоферова
33. Теодора Красимирова Лятева
34. Даниела Янкова Топузова
35. Хрис-Мария Славчева Славова
37. Моника Апостолова Маронова
38. Елисавета Василева Райчинова
39. Михаела Рангелова Пейкова
40. Доника Бориславова Чочева
41. Ива Стоянова Гаджева
42. Никол Димитрова Нокова
43. Деница Георгиева Шокова
44. Нели Ясенова Пашова
45. Габриела Милчева Георгиева
46. Анастасия Димитрова Ганева
47. Румяна Драгомирова Михайлова
48. Катрин Петрова Петрова
49. Мария Василева Кичекова
50. Габриела Божидарова Спасова
51. Алисия Станева Цоковска
52. Мирела Илиева Стоицова
53. Мария Петрова Спирова
54. Мария Георгиева Белчинова
55. Виктория Александър Димитрова
56. Моника  Веселинова  Джамбова
57. Мария Валентинова Танова
58. Мария Наскова Мутовска
59. Майя Александровна Чертова    
60. Красимира Минчева Вълева

Високо спортно майсторство, масов спорт, брой подготвителни групи, призове и медали:

ПРИЗОВЕ И МЕДАЛИ

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА - БФХГ И ОДК (УСШ), ТУРНИРИ
2000г.
- Първо място ансамбъл Деца до 10г.
(Т.Гонева, А. Ахмед, К. Иванова, Х. Янкова, K. Иванова, Ц. Тодорова)
Индивидуално до 10г.
-  Първо място Гергана Аргирова
 - Второ място Татяна Гонева
Треньори:  Д.Джурова, В. Лафчиева; хореограф-Е. Младенова

2001г.
- Първо място ансамбъл ДМВ „Б“, гр. Стара Загора
( Т.Гонева, А. Ахмед, К. Иванова, Х. Янкова, K.Иванова, И. Янакиева)
Треньори:  Д.Джурова, В. Лафчиева; хореограф-Е. Младенова

2003г.
 - Първо място ансамбъл Деца до 10г. Зона-Юг , гр. Пловдив
( В. Климовска, Г. Янева, Я. Янева, Н. Илиолова, П. Негалова, В. Шопова)
Треньори:  Д.Джурова, Ц. Костадинова; хореограф-Е. Младенова

2004г.
- Второ място ансамбъл Деца до 10г., гр. Стара Загора  
- Второ място ансамбъл Деца до 10г. Зона- Юг „Б“, гр. Пазарджик
Треньор:  Д.Джурова; хореограф-Е. Младенова

2005г.
- Второ място ансамбълДеца до 10г , гр. Стара Загора
Треньор:  П. Панджерова;  хореограф-Е. Младенова

2006г.
– Второ място ДМВ, Зона-Юг „Б“, Стара Загора
Треньор: Р. Славчева;  хореограф-Е. Младенова

2007г.
– Трето място ансамбъл деца до 10г., Зона-Юг „Б“, Пазарджик
 – Първо място ансамбъл ДМВ, Зона-Юг „Б“, гр. Пловдив
 - Първо място  ансамбъл ДСВ, Зона-Юг „Б“, гр. Пловдив
 - Второ място ДМВ-ансамбъл, гр. Бургас
 - Второ място ансамбъл деца до 8 годишна възраст - ансамбъл, гр. Бургас
 - Второ място ансамбъл деца до 10 годишна възраст - ансамбъл, гр. Бургас
 - Трето място - Величка Христева, без уред, гр. Бургас
Треньори:  Д.Джурова, Р. Славчева;  хореограф-Е. Младенова

2010г.
- Второ място – ансамбъл  ДМВ „Б” , зона-Юг, гр.Пазарджик
(В. Дизова, Д. Йовчева, С. Манолова, М. Чардакова, А. Чавдарова)
- Трето място ансамбъл деца 2002г, ДТ гр. Пазарджик
(М. Иванова, М. Иванова, К. Янева, М. Базарска, Д. Атанасова, Е. Паришева)
-  Трето място ансамбъл деца- 2003г, ДТ гр. Пазарджик
Треньори:  Д. Джурова, Р. Славчева;  хореограф-Е. Младенова

2011г.
- Първо място ансамбъл Деца до 10г. „Б” МТ, гр. Пазарджик
(М. Иванова, М. Иванова, К. Янева, М. Базарска, Д. Атанасова)
-  Второ място  Марина Иванова, Деца „Б”,  многобой, МТ, гр. Пазарджик
             -  Второ място  Марина Иванова, въже
            - Трето място Марина Иванова, без уред
- Второ място ансамбъл Деца-2005г. ДТ  гр. Пазарджик
(Н. Пашова. Й. Караджилова, А.Ганева, К. Вълева,  Г. Георгиева)
- Трето място ансамбъл деца- 2004г. ДТ гр. Пазарджик
- Трето място ансамбъл деца- 2003г. ДТ гр. Пазарджик
- Трето място ансамбъл деца- 2002г. ДТ гр. Пазарджик
- Трето  място  ансамбъл деца до 10г., МТ гр. Бургас
- Трето място въже Моника Чардакова, МТ гр. Бургас
-  Първо място обръч Светла Манолова, МТ гр. Пазарджик
Треньори:  Д. Джурова, Р. Славчева; К. Шопова,  хореограф-Е. Младенова

2012г.
- Първо място ансамбъл деца до 10г. ”Б” ДТ гр. Стара Загора
(В. Ерева, В. Стойчева, К. Шуплева, М. Янакиева, П. Радева)
-  Трето място ансамбъл деца до 10г. „Б”, ДТ гр. Стара Загора
(А. Караджилова, Л. Деневска, Н. Петкова, С. Киркова, Д. Борисова)
- Второ място топка Виктория Стойчева, Деца „Б”. ДТ гр. Стара Загора
- Трето място  Виктория Стойчева без уред  
-Трето място Виктория Стойчева многобой
2012г. Второ място Йоана Караджилова без уред- 2005г. ДТ гр.
Пишете ни!
1000 оставащи символи